Wie

In juni 2003 hebben 20 van de grootste festivalorganisatoren een nieuwe vereniging boven de doopvont gehouden:

de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen – FMiV

De FMiV is de koepel en de belangenbehartiger van erkende organisaties actief in de sector van de festivals.

De FMiV coördineert en formuleert standpunten over alle kwesties die haar leden aanbelangen, zoals het cultuurbeleid, het statuut van de kunstenaar, auteursrechten, infrastructuur, fiscaliteit m.b.t. de festivals, sociale zekerheid, arbeidsverhoudingen, veiligheid, vzw wetgeving, ed. Zij informeert haar leden over de impact hiervan op hun werking en treedt hierover ook in contact met de bevoegde overheden.

Deze vereniging heeft geen enkel winstoogmerk en heeft tot doel het vertegenwoordigen van de leden-festivals en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle leden-festivals en het nemen van de nodige initiatieven hiertoe.

  • het delen van informatie, ervaring en contacten tussen alle leden met betrekking tot de activiteiten van alle leden
  • het crëeren van een gemeenschappelijke basis om alle aangesloten festivals te promoten in binnen- en buitenland
  • het bevorderen van contacten en samenwerkingsprojecten met artistieke en zakelijke thema’s tussen de leden onderling of met andere binnenlandse en/of buitenlandse festivals
  • het inrichten van verschillende projecten die de eigen projecten van de leden ten goede komen, zoals lerend netwerk voor durzame festivals en de continuïteitsinitiatieven die daaruit groeien
  • het inwinnen en verstrekken van informatie rond alle aspecten die voor een festivalorganisator belangrijk zijn
  • het organiseren van studies, ism. de universiteiten, die de credibiliteit van festivals naar overheden, sponsors en publiek versterken