Wat

De Raad van bestuur van de federatie van Muziekfestivals heeft volgende doelstellingen bepaald:

 1. Netwerk – platform + advies
  De festivals ontstaan afhankelijk van de vraag van het publiek en het initiatief van haar oprichters. Om te kunnen voortbestaan of hun groei mogelijk te maken is het voor de festivals belangrijk op de hoogte te kunnen zijn van administratieve regelingen en wetgevingen die eigen zijn aan hun administratie. Door haar knowhow via adviseurs en haar netwerk onder haar leden kan de federatie een antwoord te formuleren op vragen die ze hebben betreffende regelgevingen. Belangrijk is dat de federatie hier een adviserende rol heeft om haar leden te helpen bij bepaalde problematiek. Zij kan de festivals helpen de juiste informatie te vinden, maar zal in eerste instantie niet zef op treden maar eerder de festivals door te verwijzen naar oplossingen.

  Terugkerende vragen worden publiceerd op de site samen met forums die toegankelijk zijn voor de leden van de federatie.

  In een latere instantie, zal de federatie voor haar leden infosessies rond bepaalde thema organiseren of helpen haar leden aan bestaande infosessies deel te nemen, zoals bv rond het kunstendecreet, bedrijfsvoorheffing op buitenlandse artiesten, verzekeringen nodig voor een festival, veiligheid op het terrein, BTW-statuten, e.a.

 2. Belangenbehartiger van de muziekfestivals in Vlaanderen en Brussel bij gemeenschappelijke dossiers
  De federatie moet een rol betekenen in het vertegenwoordigen van de festivals in zijn geheel bij dossiers die de verschillende festivals aanbelangen als deze van het kunstendecreet, tax-shelter, veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen, billijke vergoeding, Sabam, gehoorschade, enz.

  Enkele concrete voorbeelden:

  • TAXSHELTER
   Waarom geniet de film van een taxshelter op privé sponsoring ? Omdat zij samen naar de overheid stapten. Het taxshelter kan de festivals ongekende mogelijkheden bieden, omdat op vandaag, zoals in Groot-Brittannië en de VS, de subsidiëring te verwaarlozen is. Wanneer we, zoals binnen de filmsector, van een vrijstelling op belastingen genieten op “festivalactiviteiten”, zoals dit nu is goedgekeurd op federaal niveau voor de film.
  • KUNSTENDECREET
   Vanaf 2006 komt er een kunstendecreet in de Vlaamse Gemeenschap : dit houdt voor de eerste maal een apart hoofdstuk “Festivals” in. Op vandaag verdedigt niemand de belangen van de festivals binnen dit decreet, dat de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap voor 4 jaar regelt. Nochtans worden de “Culturele Centra”, de “Podiumkunsten”, de “Orkesten”, de “Muziek” buiten het festivalgebeuren, de Beeldende Kunsten, enz. bijzonder efficiënt door hun belangenorganisatie verdedigd.Het FMiV wenst dit te doen, voor àlle festivals.
  • VANGNETSTRUCTUUR
   Festivals worden minimaal gesubsidieerd en kunnen dus door onverwachte omstandigheden (stakingen, weersomstandigheden, …) in onmogelijke situaties komen: samen oplossingen zoeken.
  • GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN VERDEDIGEN
   Noodweer, veiligheidsproblematiek, gemeentebelastingen, btw (wel of niet, gemengd of volledig), bedrijfsvoorheffing op buitenlandse artiesten, het artiestenstatuut, wetgeving tegen gehoorschade, milieuvergiuninngen: enkele thema’s waarrond festivals vragn hebben en andere antwoorden hebben. De Federatie zorgt voor de uitwisseling van informatie.