Duurzame festivals

Meer en meer komt er vanuit de overheid druk om onze festivals alsmaar milieuvriendelijker te maken.

Een idee waar elke festivalorganisator graag achter staat. Maar op het terrein wordt deze steeds weer geconfronteerd met het economisch haalbaar houden van zijn organisatie.
Liever dan te wachten tot we meer en meer richtlijnen en milieuwetgevingen opgedrongen krijgen, start FMiV met een lerend netwerk voor duurzame festivals.

Hiermee wensen wij pro-actief oplossingen te vinden die haalbaar zijn voor de werking van de festivals alvorens negatieve richtlijnen opgedrongen te krijgen.
Wij willen het verhaal ook ruimer bekijken: het gaat hier over meer dan herbruikbare bekers.
We zullen zaken zoals sociale en lokale economie, toegankelijkheid, mobiliteit, energie, beheer, aankoop, geluid en vele andere punten ook aan bod laten komen.

Hoe gaan we te werk?
In het najaar en begin 2011 plannen we 4 samenkomsten met de festivalorganisatoren.
Het is de bedoeling dat de decisionmakers van de festivals hieraan deel nemen.
Die samenkomsten zullen georganiseerd en begeleid worden in samenwerking met consultants van het bedrijf BECO.
Deze zijn expert in het invoeren van duurzaam beleid bij kmo’s.
Het geheel wordt mogelijk gemaakt dank zij de Minister van Klimaat en Energie, de heer Paul Magnette en in samenwerking met de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO).

Op de verschillende vergaderingen zullen diverse punten aan bod komen (sociaal, economisch, milieu en algemene criteria) en zullen ook diverse externe sectorverantwoordelijken uitgenodigd worden om deel te nemen (brouwers, afvalmaatschappijen, …).
Het geheel zal moeten leiden tot een ‘checklicst’ die door alle muziekfestivals kan geconsulteerd worden en hen helpt bij het implementeren van een duurzaam beleid in hun festival.
Dit zal niet alleen de interne werking maar ook de uitstraling van de muziekfestivals naar publiek en overheid verbeteren.

Jullie input is hiervoor zeer belangrijk.
Niet alleen weten we dat er nu al zeer veel expertise bij de verschillende festivals zit maar tegelijkertijd moeten nieuwe voorstellen onmiddellijk kunnen getoetst worden aan de realiteit en aan de economische haalbaarheid.
Het achterhalen van zogezegde duurzame maatregelingen kan belangrijk zijn.

We weten dat jullie geen tijd in overvloed hebben en daarom houden we het aantal samenkomsten tot een minimum maar met een maximum aan resultaat.
De vergaderingen zullen steeds plaats vinden in de vooravond tijdens de week en op diverse plaatsen in Vlaanderen.
Mocht je interesse hebben en wil je hieraan eventueel mee werken, stuur een mailtje naar serge@fmiv.be en alle details sturen we u graag door.