Without music, life would be a mistake

Vlaanderen heeft unieke plaats in de wereld van festivals met meer dan 280 muziekfestivals, goed voor jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers en elk jaar worden Vlaamse festivals gekozen als beste festivals in Europa en de wereld.

1 2

De concert- en festivalorganisatoren verenigen zich in protest tegen verhoogde Sabam-tarieven

October 30th, 2016

De belangrijkste organisatoren van concerten, waaronder Live Nation, Greenhouse Talent, GraciaLive, PSE Belgium, AA Productions, maar ook de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen hebben unaniem ‘neen’ gezegd tegen nieuwe, verhoogde tarieven die Sabam vanaf 1 januari 2017 wil invoeren.
Sedert eind 2015 voerde Sabam een onderhandelingsronde met de grote spelers in de concert- en festivalmarkt, om een akkoord te bereiken over nieuwe tarieven. De aanleiding was een studie, waaruit zou blijken dat de tarieven in ons land lager zijn dan die in de omringende landen. Uiteindelijk heeft Sabam in de loop van 2016 nieuwe, verhoogde tarieven voor zowel festivals als voor concerten aangekondigd, en laten weten dat ze vanaf 1 januari van kracht zullen worden.

De sector, mede onder impuls van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, heeft gedurende de zomer intensief overleg gepleegd, en is tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe stap van Sabam onaanvaardbaar is. De concert- en festivalorganisatoren hebben ernstige twijfels bij de bewering van Sabam dat de tarieven in de ons omringende landen hoger liggen, en zijn van oordeel dat Sabam té selectief en onvoldoende kritisch is geweest bij het evalueren van de tarieven. Zo is het tarief van 3% in de UK beduidend lager dan het huidige Belgische tarief, dat aan de basis 8% bedraagt. Bovendien blijkt ook de basis waarop Sabam haar tarieven meent te kunnen heffen voor ernstige betwistingen vatbaar.

De sector wijst er ook op dat Sabam in haar jaarverslag van 2014 zelf stelt : ‘Sabam, … , een kleine vereniging die actief is op een kleine markt, maar wel nog steeds in de top 6 van hoogste inningen per inwoner staat, wereldwijd’. Daartegenover stelt de sector vast dat de productiekosten voor festivals en concerten steeds hoger worden, door de toenemende vraag naar comfort van het publiek enerzijds, en door de strengere normeringen voor veiligheid e.d. anderzijds. Ook daarop meent Sabam auteursrechten te kunnen innen.
De toenemende productiekosten leggen extra druk op de hele sector, en de heffing van auteursrechten hierop is niet gerechtvaardigd.
Bovendien wordt de voorgenomen tariefstijging van Sabam niet gesteund door een toename van de dienstverlening door Sabam.
De organisatoren van festivals en concerten reiken de hand uit naar Sabam om échte onderhandelingen te voeren over een nieuw tarief, waarbij 2 principes voorop staan:
1) een berekening van te betalen auteursrechten geschiedt niet langer op bruto ontvangsten (omzet), maar per bezoeker. Dit zal definitief een einde stellen aan de aanhoudende discussies i.v.m. de in aanmerking te nemen kostenposten. Bovendien komt een dergelijke berekening tegemoet aan Europese rechtspraak, die een transparante berekening in functie van de door Sabam te leveren economische prestaties vooropstelt.
2) Enkel voor het door Sabam beheerde repertoire dient aan Sabam een vergoeding te worden betaald. Momenteel worden forfaitaire, voor de organisatoren nadelige, berekeningen toegepast. Dit stamt uit een tijd toen registratie en identificatie van het gespeelde werk digitaal niet mogelijk was. Door de technische evoluties kan evenwel tot op de seconde nagerekend worden hoeveel door Sabam beheerd repertoire er gespeeld is. Europese rechtspraak legt dit bovendien ook op.
Op advies van de FOD Economie, waaronder Sabam ressorteert, heeft de sector deze zaak aangemeld bij de Mededingingsautoriteit, die momenteel een onderzoek naar machtsmisbruik door Sabam vanuit haar feitelijke monopoliepositie voert.
De discussie over de kosten voor het ter beschikking stellen van muziekrepertoire speelt momenteel in meerdere landen in Europa : in 1989 werd de Sacem (Frankrijk) al eens veroordeeld wegens de hoogte van haar tarieven, en recent werd in Spanje een boete van 3.1 miljoen euro opgelegd aan de SGAE. Ook in Duitland loopt een langdurige discussie tussen de Gema en de concertindustrie.
Opvallend is ook het enorme prijsverschil tussen de VS en Europa : in de VS zijn er meerdere beheersvennootschappen op de markt actief (ASCAP, BMI, …) en liggen de bij elkaar opgestelde tarieven merkelijk lager dan in elk land van de EU, waar telkens een feitelijk monopolie heerst.

Lees meer & geef commentaar

Treffen van festivalorganisatoren

May 25th, 2016

Naar goede gewoonte organiseert FMiV jaarlijks een treffen van de festivalorganisatoren.
Op maandag 6 juni ontmoeten we elkaar om 19u30 in het gouvernementsgebouw van Oost-Vlaanderen te Gent.
Aan de vooravond van de festivalzomer mogen we merken dat de veiligheidsmaatregelen een prominente plaats nemen bij de vragen van organisatoren.
Daarom zullen we die avond Pascal D'Hollander, veiligheidsexpert bij meerdere festivals, aan het woord laten die hier dieper zal op ingaan.
Daarnaast hebben het genoegen ook de heer Johan Moerman te ontvangen, algemeen directeur van Rotterdam Festivals. Hij zal ons inzage geven hoe de diverse festivals in Rotterdam met elkaar samen werken.
Nadien nodigen we jullie graag uit voor een hapje en drankje om verder tussen collega's bij te praten.

Verloop van de avond:
19u30  Ontvangst genodigden
20u      Pascal D’Hollander: veiligheidsmaatregelingen op festivals
20u30  Johan Moerman: Hoe festivals samen werken in Rotterdam
21u      Receptie

Mis deze kans op ontmoeting niet!
Maandag 6 juni – 19u30 – Gouvernementsgebouw Oost – Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via serge@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival). 
Uiterste inschrijvingsdatum is 1 juni 2016.
Deelname is gratis voor FMiV-leden en bedraagt € 10 / persoon voor niet-leden.

Hartelijke festivalgroeten,

Serge Platel 

Lees meer & geef commentaar

Veiligheid op festivals

May 10th, 2016

Zoals in de pers verscheen is het standpunt van de federatie van Muziekfestivals omtrent de strengere veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen de volgende:

Veiligheid van festivalgangers, van artiesten en hun crew, van medewerkers en buurtbewoners is altijd de allerhoogste prioriteit van de festivals.
Dit is niet anders nu maar toch worden alle organisatoren extra aangespoord om te onderzoeken of bijkomende veiligheidsmaatregelen op hun festival nodig zijn. Om de organisatoren hierin bij te staan heeft FMiV een lijst opgemaakt met diverse veiligheidstips.

Daarnaast wordt ook een infomoment voor vrijwilligers in bewakingsopdrachten voorzien. Zo zullen er duidelijke richtlijnen opgesteld worden met betrekking tot zaken die wel en niet toegelaten worden op de verschillende festivals. De betrachting is rugzakken en tassen wel toe te laten, maar slechts na strenge controle.

Belangrijk blijft voor alle festivalorganisatoren dat er verder met alle overheden wordt onderzocht hoe werkbare maatregelen in te voeren die de veiligheid van het festival verbeteren. Elk festival kan dan de komende tijd communiceren naar festivalgangers, medewerkers en andere belanghebbenden over te volgen richtlijnen en maatregelen.

Festivals zijn een feest. Ook deze en de volgende zomers.

Lees meer & geef commentaar

Wint u dit jaar de Groenevent Award?

May 20th, 2015

Het festivalseizoen is gestart. Ook sport- en cultuurevenementen gaan onverminderd door. U als organisator zet weer uw beste beentje voor om er een geslaagde editie van te maken. Met de Groeneventscan en de Groenevent Award ondersteunt de OVAM u om uw festival, sport- of cultuurevenement te verduurzamen. U kan er een award en een mooie geldprijs tot 6000 euro mee winnen. Elk openbaar evenement dat minimum 500 bezoekers op één dag heeft maakt kans om te winnen.

Meedoen is simpel: doe de scan.

Op www.groeneventscan.be kan u zich registreren en zich kandidaat stellen voor de award. Wist u trouwens dat u met deze gratis online tool uw evenement volledig doorlicht op vlak van duurzaamheid? 

Op www.groenevent.be raadpleegt u het wedstrijdreglement en vindt u massa's nuttige tips.

We hopen dat u deelneemt en dat u een mooi resultaat behaalt. Met uw vragen kan u bij ons terecht via groenevent@ovam.be

Dit jaar werkt de Groene Vent weer samen met Humo. Festivalbezoekers krijgen de kans om het meest duurzame evenement te verkiezen. De winnaar krijgt de Humo publieksprijs en een volle Humopagina mediaruimte om de affiche van 2016 aan te kondigen. Humo lanceert bovendien vóór elk belangrijk festivalweekend een bericht om mensen aan te zetten mee te twitteren over duurzaamheid op festivals.

 

De Groenevent awards worden uitgereikt op 23 oktober 2015.

Lees meer & geef commentaar

Treffen van de festivalorganisatoren op 16 maart

March 13th, 2015

Infosessie FOD Financiën 
Op maandag 16 maart organiseren we een algemene infosessie plaats voor festivalorganisatoren, in samenwerking met de FOD Financiën.
Hier krijg je algemene en specifieke informatie over de aandachtspunten en prioriteiten die je als festivalorganisator aan de dag moet leggen bij je administratie. Denk aan vrijwilligerswerking, BTW-regelgeving, bedrijfsvoorheffing artiesten, fiscale regels, enz. We spelen in op de concrete vragen die we tijdens de afgelopen maanden van de festivalorganisatoren ontvingen:

BTW en Festivals:
– Er is nood aan algemene informatie over BTW-regelgeving voor de festivals.
– Hoe gaan we te werk bij gratis festivals? En hoe bij betalende festivals?
– Onderscheid catering / artiestengages, …
– Wat kan afgetrokken of ingebracht worden en wat niet?
– Wat met de discussie over aftrek van BTW wat betreft installatie tegenover drankenverkoop.

Tewerkstelling bij festivals:
– Wat zijn de algemene regels en in het bijzonder voor vrijwilligers?
– Wat zijn de gevolgen van een vrijwilligersvergoedingen bij werklozen?

Fiscale regelgeving:
– Wanneer moet een vzw vennootschapsbelasting betalen?
– Wat zijn de mogelijkheden met vrijwilligerswerking indien dit opgelegd wordt?
– Wat met de bedrijfsvoorheffing op artiesten?
– Bij welke gages (productie/artistiek) is dit nog van toepassing?

Zorg dat je deze unieke sessie niet mist!
Maandag 16 maart – 14u30 – Flagey-gebouw, Heilig-Kruisplein, 1050 te Elsene.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via info@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival).
Uiterste inschrijvingsdatum is 6 maart 2015.
Deelname is gratis.

 

Treffen van festivalorganisatoren met Vlaams Minister van Cultuur, Sven Gatz

Naar goede gewoonte organiseert FMiV jaarlijks een treffen van de festivalorganisatoren. Op maandag 16 maart ontmoeten we elkaar om 19u30 in het Flagey-gebouw te Elsene.

Dit jaar verwelkomen we ook een bijzondere gast: Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel grijpt deze kans aan om zijn beleid en visie op de Vlaamse festivals toe te lichten. Er volgt ook een actieve vraag- en antwoordsessie met de festivalorganisatoren. Stuur je vragen of insteek alvast door naar serge@fmiv.be, we nemen deze graag mee in het gesprek.

Nadien nodigen we alle aanwezigen uit om deel te nemen aan een feestelijke receptie, dat het sfeervolle decor vormt voor een avond netwerken, frisse ontmoetingen en prikkeling voor nieuwe ideeën.

Mis ook deze kans op ontmoeting niet!
Maandag 16 maart – 19u30 – Flagey-gebouw, Heilig-Kruisplein, 1050 te Elsene.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via serge@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival). 


Uiterste inschrijvingsdatum is 6 maart 2015.


Deelname is gratis voor FMiV-leden en bedraagt € 10 / persoon voor niet-leden.

Lees meer & geef commentaar

Allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

January 4th, 2015

In naam van onze voorzitter en leden van de raad van bestuur is het mij een waar genoegen u het allerbeste toe te wensen voor  2015.


We hopen natuurlijk op terug een spetterende festivalzomer.  FMiV werkt alvast verder om dit mede mogelijk te maken. Zo worden ondertussen dossiers bij de federale overheden rond vrijwilligers, alcoholcontroles op festivals, BTW en andere besproken in de hoop snel werkbare resultaten te kunnen blijven voorleggen aan jullie. 


Noteer alvast 16 maart in julie agenda. Niet alleen zal er een info-moment worden georganiseerd met de federale overheid omtrent maatregelen die belangrijk zijn voor festivals inzake fiscus, btw, bedrijfsvoorheffing, rsz, …. Op het einde van de dag zal ook de Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn visie rond festivals in Vlaanderen toelichten.
Dit zal gepaard gaan met onze jaarlijkse algemene vergadering waar medewerkers van de ledenfestivals van harte welkom zijn.Binnenkort kunnen zij onze uitnodiging verwachten.

Lees meer & geef commentaar

Reactie op het programma Volt dat op 10 september 2014 werd uitgezonden:September 11th, 2014

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen laat weten dat het circuit van bier op grote festivals een gesloten circuit is.

In verzegelde vaten of citernes vertrekt het bier vanuit de brouwerijen, wiens technische crew bij de festivalorganisatoren ter plaatse de zuivere aansluiting verzekert, rechtstreeks naar de tapinstallatie. Samen met de levering van het bier komen de nodige certificaten, die onder andere het alcoholpercentage van 5,2% aangeven.
Wij betreuren dan ook ten zeerste dat er geïnsinueerd werd dat een organisator het bier zou kunnen bewerken. Verder hebben wij alle vertrouwen in de geleverde kwaliteit van onze leveranciers.

Voor meer inlichtingen
Serge Platel
09 388 85 55
serge@fmiv.be

Lees meer & geef commentaar

Nog geen 16? Geen bier tijdens de festivals!

June 27th, 2014

Bij de start van de festivalzomer maken de Belgische Brouwers opnieuw duidelijk dat wie geen 16 is, geen bier krijgt. Met een speciale affiche die de muziekfestivals gratis kunnen gebruiken, geven de Belgische Brouwers aan jongeren minder dan 16 jaar de boodschap mee dat ze er ‘alles’ mogen vragen … enkel geen bier! De Brouwers hopen ook dat het barpersoneel op die manier hen minder bier moet weigeren.

RESPECT 16: MET RESPECT WEIGEREN OM MIN 16-JARIGEREN ALCOHOL TE SCHENKEN

De Belgische Brouwers houden al jarenlang een actief pleidooi voor een gematigd en verantwoord biergebruik: “Een bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.” De campagne ‘Respect 16’ is complementaire campagne die elke verkoper van alcoholhoudende dranken wilt helpen om de huidige wetgeving te respecteren. Het is immers zo dat bier niet mag verkocht worden aan jongeren die minder dan 16 zijn.

Sven Gatz, directeur van de Belgische Brouwers: “ Ik hoop dat op een dag deze campagne overbodig zal zijn, omdat iedereen de wet respecteert, maar ook omdat jongeren begrepen hebben dat dit respect nu eenmaal in hun eigenbelang is.”

DE ZOMERFESTIVALS DOEN MEE

Voor organisatoren is bier op het festivalterrein belangrijk en zij worden dus meer dan eens geconfronteerd met min 16-jarigen die bier willen kopen. Voor de man of vrouw achter de bar is het niet altijd gemakkelijk om deze jongeren een biertje te weigeren. Serge Platel, directeur van de Federatie van Muziekfestivals (FMiV) voegt er aan toe: “Met Respect16 nemen wij, als festivalorganisatoren, samen met de Belgische Brouwers, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op.”

WAAROM RESPECT 16 ?

Sinds 2010 is er voor de detailhandel een duidelijke wetgeving die stelt dat je hier geen bier mag verkopen aan min 16-jarigen.
Respect voor jongeren: iedereen weet dat de meeste jongeren willen experimenteren en hun grenzen aftasten, soms onder druk van hun omgeving. Het drinken van bier maakt hier vaak deel van uit.

Lees meer & geef commentaar

FMiV ZEER BEZORGD OVER DREIGENDE TREINSTAKING

June 23rd, 2014

De voorbije weken en maanden hebben de organisatoren van diverse festivals en de commerciële diensten van NMBS een constructieve samenwerking opgezet rond de mobiliteit van hun festival.

Geopteerd wordt dan ook om de festivalgangers en vooral de kampeerders er extra toe aan te zetten om zoveel mogelijk naar het festival te komen met de trein. 

Nu maken de organisatoren van die festivals die doorgaan tijdens het weekend van 29 juni zich grote zorgen over de stakingsaanzegging die de NMBS-vakbonden hebben ingediend.

Vermits de staking reeds zou ingaan op zondagavond 22u00 worden alle festivalgangers van die zondag reeds zwaar benadeeld.  En omdat de staking zou duren tot maandagavond 22u00 wordt de situatie nog dramatischer, want zo worden ook nog eens duizenden kampeerders aan hun lot overgelaten. 

Indien de staking doorgaat komt het volledige mobiliteitsplan van de organisaties onder druk te staan.  FMiV hoopt dat de vakbonden de ernst van zulke situatie inzien en de verstrekkende gevolgen realistisch kunnen inschatten.  Zo’n staking treft duizenden jongeren op een moment dat een hoogtepunt van het jaar zou moeten zijn qua plezier beleven. De vakbonden zetten een complete domper op de vreugde van hun belangrijkste en trouwste doelgroep.  De organisatie vraagt de vakbonden dan ook deze staking niet te laten doorgaan in het kader van die duizenden jongeren en de algehele mobiliteit van Vlaanderen tijdens een zeer druk festivalweekend.

new domain extensions .

Lees meer & geef commentaar

Mag het nog?

February 27th, 2014

Tomorowland: een paradepaardje van onze creatieve industrie en recent exportsucces van ons klein landje.

Een organisatie die een enorme internationale uitstraling heeft en meer volgers op Facebook dan de Tour de France, Wimbledon en noem maar op. Tomorowworld  heeft zelfs – op enkele maanden tijd – meer volgers dan de Superbowl.

De immense economische return die het Festival, in 2013 nog winnaar van een Toerisme Vlaanderen Award, genereert  voor  de regio en het land hoeft niet meer bepleit te worden. Dit event zorgt voor veel werkgelegenheid bij de talloze leveranciers en bevordert de sociale cohesie.  Een  festival, zoals vele ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf van jonge ondernemers met meer dan 30 mensen full time in dienst, dat zich onwaarschijnlijk hard inzet om de buurtbewoners te betrekken,  met maximale aandacht voor hun comfort en beleving.

Tomorrowland zet samen met de ontelbare andere Belgische festivals,  ons land ontegensprekelijk op de internationale kaart: maar liefst 214 nationaliteiten – meer dan tijdens de Olympische Spelen – worden aangetrokken naar Brussel. Deze mondiale bekendheid genereert voor Vlaanderen en België een imago van creativiteit & topkwaliteit, alsook positivisme en professionalisme.

Tomorrowland,  vaandeldrager van een verdraagzame maatschappij,  uiting van de zo typische Vlaamse festivalcultuur, zou niet meer mogen doorgaan. 

Waarom niet?

Een paar mensen (en dat mag u letterlijk nemen) en een advocate  willen het gewoon niet, het stoort hen.  Wat dan? Die 6 avonden (Tomorrowland stopt elke dag om 1u, op zondag zelfs 12u) gespreid over 14 dagen.

Het moet weg, ze … verdragen het niet (o ironie).

En dan komt de essentiële vraag,  de keuze tussen 2 uitersten dringt zich op. Ofwel vormen we een samenleving met zoveel mogelijk mensen ofwel primeert  het recht van het individu en overleven we in een koude en asociale wereld. Waar ligt die grens? Wordt die getrokken door enkelingen met een ervaren advocate, iemand die om den brode dergelijke beslissingen – met verregaande sociale en economische gevolgen voor de hele samenleving, – treft?

De mondigheid van de burger geruggesteund door professionelen die maar al te graag op de publicitaire kar springen,  kan er vandaag voor zorgen dat geen enkele organisatie nog veilig is. Een zwaard van Damocles dat elk cultureel en sociaal initiatief fnuikt.

De Ronde van Vlaanderen passeert langs je voortuin? Weg ermee. De voetbalsupporters maken wekelijks te veel lawaai? Stoppen. Je cultuurcentrum teveel overlast? Je sportclub, je school, je crèche, je kinderen …?

Hoe ver gaan we in die zaken?

Ik denk dat het antwoord voor de hand ligt, je maakt deel uit van een samenleving, niet van individualistische maatschappij en je neemt de blutsen met de builen anders is het niet leefbaar.

Vandaag de dag is het al een huzarenstuk om iets op poten te zetten, elke dag trotseren vele vrijwilligers de overreglementering en bouwen iets moois op uit het niets.

De vele initiatieven voor creatieve industrie en ondernemerschap vanuit de overheid veranderen niet veel.

Dus moeten we samen aan werkbare reglementering uitbouwen en nog meer stimuleren dat mensen gaan  organiseren, ondernemen en vooral leven.

Want wat denkt u dat het  gevolg zal zijn van deze aandacht en begrip voor verzuring? Het is intussen al volop in gang: ondernemers lopen weg,  geven op en  nemen geen initiatief meer.  Een parallelle crisis zet zich in gang.

Ik mag niet dromen van een zomer zonder festivals of events, niet zozeer voor de organisatoren maar vooral voor onze samenleving.

FMiV

Lees meer & geef commentaar